Business Culture Mastery

In tijden van toenemende complexiteit en groeiende onzekerheid gaan mensen op elk niveau binnen de onderneming op een natuurlijke manier controle uitoefenen om zo hun zelfbehoud veilig te stellen. Deze (veelal subtiele) controlemechanismen maken dat de besluitvorming steeds moeizamer verloopt, de natuurlijke flow verloren gaat en de organisatie te kampen krijgt met energieverlies (entropie).

Hoe groter het onzekerheidsgevoel, hoe meer mensen zich bezig houden met problemen oplossen en hoe minder er geïnvesteerd wordt in structurele organisatieontwikkeling.
De onderneming verliest zijn Ziel en het sociale netwerk zijn cohesie.

Organisaties en mensen zijn nu toe aan een fundamentele bewustzijnssprong waarbij men van angst en controle naar vertrouwen en overgave gaat, en waar men werkelijk opnieuw gaat denken in termen van mogelijkheden in plaats van problemen. Deze fundamentele collectieve shift zal het verschil maken voor de organisatie, haar medewerkers, haar klanten en de wereld.

Bedrijven die dit bewustzijnsproces doorlopen, zullen stand houden in het proces van verandering dat zich aan hen opdringt (van buitenaf en van binnenuit). Deze bedrijven en mensen zullen toonaangevend zijn, bezield van binnenuit, stevig geworteld, in voeling met hun essentie en kernwaarden, rechtop, verbonden en uitwaaierend met een kruin die vrucht draagt in overvloed.